Arvoden

Frilansarvoden

Journalistförbundet har utarbetat en rekommendation för frilansarvoden. Den är avsedd att ge frilansar ungefär samma inkomst som anställda journalister, sedan frilansarna har betalat sitt företags kostnader för bland annat lokalhyra, telefon, dator och andra arbetsredskap, administration, försäkringar och pension. Frilansrekommendationen räknas upp varje år för att hålla jämna steg med lönerna för anställda.

Här hittar du frilansrekommendationen


Till dig som köper frilansmaterial

Att anlita en frilans är att tillföra redaktionen kompetens när kompetensen behövs. Det går att hitta en frilans för varje specialområde där kompetensen saknas på redaktionen, såväl skrivande eller pratande som fotograferande, filmande, tecknande eller layoutande. Det finns också frilansar på många platser dit det kan vara opraktiskt att skicka en reporter från den egna redaktionen. Alla redaktioner tjänar på att de anställda journalisternas kunskaper och synvinklar kompletteras med idéer, fakta, erfarenhet, tonfall och tilltal från frilansar.

För att dina kontakter med frilansarna ska underlättas har vi här samlat information om Journalistförbundets frilansrekommendation, de frilansavtal som finns för dagspress och tidskriftsområdet, för etermedieföretag inom public service (SVT, UR och SR), samt det särskilda bildfrilansavtalet för fotografer och tecknare som gör uppdrag för SVT och UR. Här hittar du också information om frilansars upphovsrätt.

Vi rekommenderar också att du gör en skriftlig överenskommelse om arvode, ersättning för kostnader och material, leveransdag, publiceringstidpunkt, betalningsfrist m.m.

Journalistförbundets frilansrekommendation
Frilansavtal
Upphovsrätt


F-skatt och A-skatt

En frilansjournalist har vanligtvis eget företag och F-skatt. De flesta bedriver sin verksamhet i enskild firma, andra i aktiebolag eller handelsbolag. Det innebär att frilansen själv betalar in inkomstskatt, moms och avgifter samt att semesterersättning ingår i arvodet. När du köper material och/eller arbete av en frilans med F-skatt, betalar du alltså arvodet och eventuella kostnader för resor, telefon och/eller annat som du och frilansen har kommit överens om, plus moms.

Det finns också frilansar med A-skatt. Köper du material av en frilans med A-skatt blir arvodet lägre men semesterersättning och arbetsgivaravgifter tillkommer och kostnaden för dig blir därför i slutänden densamma oavsett om du anlitar en frilans med A-skatt eller en frilans med F-skatt. Arvodet för en frilans med A-skatt ska liksom för en frilans med F-skatt räcka till frilansens kostnader för arbetsredskap, försäkringar med mera och arvodet är alltså inte jämförbart med en anställds lön. Även en frilans med A-skatt är skyldig att lägga på moms på sina arvoden.


Moms
Det förekommer olika momssatser på olika typer av frilansmaterial. Grundregeln är att momssatsen för upphovsrättsskyddad skriven och talad text samt för teckningar är 6 procent, medan momssatsen för foto, layout och research är 25 procent. Blandade uppdrag ska fördelas på olika momssatser beroende på värdet för de olika delarna. Den som är osäker på vad som gäller rekommenderas att ta kontakt med Skatteverket.

Vad ingår i priset?
Om inget annat har överenskommits ingår en publicering i det medium som överenskommelsen gäller. Har man avtalat om kultursidan i DN är det just där materialet får publiceras, och inte någon annanstans; inte heller på internet. Har man utöver det kommit överens om att det aktuella materialet också kan publiceras i tidningsföretagets databas på internet (t ex webbsida) men inte tagit ställning till publiceringstiden gäller en utläggningstid om sex månader och att ersättning utöver arvodet tillkommer.


SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag
Svenska Journalistförbundet
© SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Box 1116, 111 81 Stockholm
E-post: frilanskatalogen@sjf.se
Telefon: 08-613 75 00