Om www.frilanskatalogen.se

I frilanskatalogen finns kontaktuppgifter till frilansjournalister i Journalistförbundet. Frilanskatalogen är ett praktiskt verktyg för dig som redaktör och köpare av journalistiska tjänster och material. Här kan du snabbt och enkelt hitta frilansjournalister med rätt kompetens för varje uppdrag, inom Sverige och runtom i världen.

Du har möjlighet att söka frilansjournalister utifrån olika kriterier, ett eller flera i kombination. Du kan söka på namn, ort/land, ämnen, kategorier och medier eller ange mer udda specialämnen med egna ord.

I katalogen finns information om aktuella frilansarvoden och vägledning för hur du på bästa sätt kan träffa överenskommelser vid beställning av journalistiska tjänster och köp av journalistiskt material. Här finns också information om lagar och avtal som påverkar hur du får använda det du köper.

Bakom www.frilanskatalogen.se står Svenska Journalistförbundet tillsammans med dotterbolaget SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, Journalistförbundets servicebolag för frilansmedlemmar.


SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag
Svenska Journalistförbundet
© SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Box 1116, 111 81 Stockholm
E-post: frilanskatalogen@sjf.se
Telefon: 08-613 75 00