Så här söker du i frilanskatalogen
Fritext
I fältet ”Fritext” kan du själv skriva in specialämnen som du vill söka på som inte finns bland de ämnen som kan kryssas för. I fältet Fritext kan du också söka efter olika språkkunskaper och efter frilansjournalister inom Sverige som har specialkunskaper om/bevakar olika länder och områden i världen.

Namn
Fyll i för- och eller efternamnet på den frilansjournalist du söker eller lämna namnfälten helt tomma.

Verksamhetsort
Söker du efter en frilansjournalist med verksamhetsbas på en särskild plats i Sverige anger du orten här. Söker du frilansjournalister stationerade utomlands fyller du också i ort/land i detta fält. Om den geografiska placeringen inte har någon betydelse, behöver du inte fylla i något i detta fält.

Kategori och Media
Under rubrikerna Kategorier och Media kryssar du för det speciella yrkeskunnande inom journalistiken som du vill att den frilansjournalist du söker ska ha.

Ämnen
Kryssa för det ämne som du vill att den frilansjournalist du söker ska vara kunnig i. Finns inte det aktuella ämnet angivet kan du själv skriva in ämnesordet i fältet Fritext.

SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag
Svenska Journalistförbundet
© SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag & Svenska Journalistförbundet

Box 1116, 111 81 Stockholm
E-post: frilanskatalogen@sjf.se
Telefon: 08-613 75 00